top of page
  • Skribentens bildAnna Lind Dojcinovic

Varför du alltid bör säga om din hund biter - och varför du inte behöver känna skuld

Efter 7 år som hundmassör så har jag träffat så många olika hundar av olika raser, personligheter och med tidigare erfarenheter. En del av dessa hundar har bristande tillit och rädsla vad gäller hantering och några kan också ha nära till att hantera dessa känslor med bett.


Med varje hund träffar jag också deras ägare. Ofta känner ägare till hundar med s.k hanteringsproblem skuld och skam över att deras älskade familjemedlemmar tar till bett eller morr när man behöver känna eller gå igenom hunden.

Innan jag skall behandla en ny hund så frågar jag alltid om tidigare sjukdomshistorik - anamnes - för att känna till om det finns några kontraindikationer för massage eller laser. Jag frågar också alltid om det finns något annat jag behöver känna till eller ta extra hänsyn till i hanteringen av hunden, exempelvis om hunden är känslig vid vissa kroppsdelar, har svårt med hantering och om så är - om hunden tidigare har hanterat dessa känslor genom att bita. Det som jag vill att ni känner till är att jag frågar detta, inte för att på något sätt skuldbelägga hundens människor eller hunden själv, men av två primära anledningar:


Dels är jag av förklarliga skäl rädd om mig själv och mina arbetsredskap - händerna. Framförallt så är jag rädd om hunden och värnar om dess upplevelse av hanteringen.


Jag är nämligen övertygad om att ingen hund vill bita även om en del hundar med svåra tidigare upplevelser har utvecklat detta som strategi för att hantera situationen. Om jag redan från början känner till att just denna hund tidigare eller alltid reagerat med bett så innebär detta att jag redan från början kan anpassa mitt arbetssätt och/eller bemötande till hunden och på så sätt skapa en så trygg situation som möjligt för hunden, hundens människa och mig själv.

Att en hund tvingas till bett har ofta mycket logiska orsaker för just den hunden, baserat på tidigare erfarenheter och upplevelser och individer kan också vara olika känsliga för signaler, stress eller beröring. Kanske har hunden blivit skrämd utan att dess människa ens sett eller förstått detta vilket är lätt hänt då vi inte talar samma språk, eller så kanske hunden har smärta och därför utvecklat rädsla för hantering.


Vad jag vill säga är att om din hund kan bita så innebär detta inte att jag på något sätt dömer dig som hundens människa! Det finns heller inget att känna skuld eller skam över, tvärtom tänker jag att ni är fantastiska som kommer och vill ge er hund friskvård, massage och avslappning - och berättar om just er hunds förutsättningar! Bara då kan vi tillsammans skapa den bästa förutsättningen för en lyckad och positiv upplevelse av behandlingen - och då har vi lagt grund för ökad tillit, förtroende och framtida harmoni.


Tillsammans gör vi skillnad för våra hundar!Comments


bottom of page