top of page
anna.jpg

Vad är GDPR?

GDPR är EU:s nya allmänna dataskyddsförordning som träder i kraft 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att alla EU-länder ska ha samma dataskyddslagar samt att ge medborgare mer kontroll över hur och när deras uppgifter används.
GDPR är en EU-förordning men den omfattar alla företag som marknadsför varor eller tjänster till EU-medborgare, oavsett vilket land företaget verkar i.

Hur hanterar Stockholms Hundmassage era personuppgifter?
Vi samlar in och lagrar personuppgifter då ni väljer att köpa våra tjänster eller varor hos oss. Uppgifterna används för att kunna uppfylla avtal med kund och för att möjliggöra kundkontakt.

De uppgifter vi samlar in är telefonnummer, adress samt mailadress. Daganteckningar/journalföring upprättas för aktuell hund för att säkra relevant behandling.
Uppgifterna sparas i maximalt ett (1) år efter senaste kundrelation.
Vi delar inte uppgifterna med tredje part.

Era uppgifter finns på fyra (4) olika ställen:
Journal/daganteckningar lagras i krypterad och lösenordsskyddad molntjänst.
Telefonnummer finns i arbetstelefon.
Mailadress och adressuppgifter finns i mailtjänst samt i bokföringsprogram.

Du har rätt att få tillgång till den information vi registrerat om dig, och du har även rätt att begära att vi tar bort eller ändrar den. Kontakta oss på stockholms@stockholmshundmassage.se så hjälper vi dig.

bottom of page