top of page
  • Skribentens bildAnna Lind Dojcinovic

Min filosofi

Jag strävar alltid efter att arbeta utifrån ett holistiskt synsätt. Inom mitt arbete innebär detta att jag anser att allt hänger ihop – fysisk och mental hälsa, kost, rörelse, återhämtning och friskvård.


Även om man kan behandla en specifik åkomma kan orsaken till åkomman ha flera olika och samverkande orsaker. Jag försöker därför alltid ta hänsyn till hur hundens vardag ser ut, alltifrån i vilken miljö den vistas i, om den har speciella arbetsuppgifter, vilken kost och aktivering den har och hur möjligheten till återhämtning ser ut.

Viktigt för mig är hundens känsla av kontroll. Det finns många orsaker som kan fungera som stressorer för en hund, men den största enskilda orsaken till stress hos hund är känslan av att inte ha kontroll. En hund som blir stressad kan reagera med försvar eller vilja att fly. I värsta fall reagerar den med inlärd hjälplöshet – när den helt enkelt ger upp.

Jag arbetar därför alltid med massage och behandlingar på hundens egna villkor. Detta kan innebära att hunden får pausa under behandlingen, gå ett varv och ruska av sig det som kan kännas ovant, konstigt eller till och med obehagligt för en hund som är ovan med massage.

Därför kan en behandling ta allt mellan 30 och 70 minuter, beroende på hur hunden tar emot behandlingen. Jag håller heller aldrig i en hund eftersom tvång kan skapa framtida hanteringsproblem.

En hund som känner att den har kontroll och har möjlighet att påverka sin situation blir lugnare och tryggare eftersom stressnivåerna sjunker, och detta hjälper även behandlingen att bli mer effektiv.

Comments


bottom of page